EL NOSTRE IDEARI

IDEARI DEL CENTRE D’ESPLAI L’EIXAM

AVÍS: Aquest text està escrit en femení genèric a mode de reivindicació, ja que creiem que el masculí genèric és excloent i el neutre invisibilitza que la llengua és una eina més del patriarcat. Volem destacar que en cap moment s’esclou ningú, el referent és “persona”.

El Centre d’Esplai l’Eixam es construeix a partir del voluntariat, sent així un grup de persones que s’uneix amb un projecte comú, utilitzant l’associacionisme com a mitjà. Entenem el voluntariat com la implicació en aquest projecte sense cap tipus de recompensa material, tenint presents un compromís i una responsabilitat amb les infants i la societat, sempre respectant el que pot i vol donar cadascuna. No entenem l’esplai sense que estigui lligat al voluntariat.

També entenem l’esplai com un procés d’aprenentatge continu, on tant les infants que participen del projecte com les monitores que el duem a terme ens deconstruïm i construïm com a persones.

Les infants no només participen de l’esplai sinó que el constitueixen, junt amb les seves famílies i les monitores, essent així l’esplai un model de metaparticipació radical on totes som subjecte de canvi. Sense oblidar altres tipus de participació, com la projectiva, que ens ajuda a donar un espai d’autogestió a les nostres infants. Ho aconseguim perquè tot i ser les monitores qui acabem prenent i informant de les decisions (mitjançant el consens), també busquem eines per tenir en compte l’opinió tant de les infants com de les seves famílies.

L’esplai és un espai apartidista, ja que no recolzem ni seguim cap partit polític, però, apartidistes no vol dir apolítiques. Treballem d’una manera assembleària, la que per sí mateixa implica fer política, i a més considerem que totes som subjectes polítiques a  la societat, ocupant un espai en aquesta que utilitzem per transformar-la.

Fem cultura d’esplai, és a dir, transmetem valors seguint la línia del que per nosaltres és l’esplai. A més, volem treballar des de l’inter i la pluriculturalitat, donant a conèixer altres cultures, i inevitablement treballant en el nostre municipi i amb la cultura que l’envolta.

Considerem com a entitat que tenim a les nostres mans la possibilitat d’incidir en la societat que ens envolta, podent millorar-la directament o indirectament, per això relacionem el respecte amb la condemna de qualsevol actitud o pensament que violi els drets individuals i/o col·lectius de totes les persones. Per això ens considerem: laiques, feministes radicals, antifeixistes, ecologistes i demòcrates radicals.

Laiques perquè no neguem el culte o l’existència de divinitats, i respectem el dret de tothom a tenir i seguir unes creences, però no les professem. A més, advoquem per una crítica a les institucions quan aquestes promulguen idees que són perjudicials o inciten a l’odi de qualsevol col·lectiu, com també a les institucions que teòricament són laiques però a la pràctica s’evidencia que no.

Feministes perquè creiem en l’emancipació de la dona com a eina i procés per aconseguir una igualtat a l’hora de participar i desenvolupar el projecte de l’esplai, i qualsevol altre projecte, perquè en cap espai el gènere o el sexe ha de ser un factor decisiu. Per això procurem treballar sempre en espais mixtes on totes les veus tinguin representants. I radicals perquè per definició vol dir centrar-se en l’arrel, o sigui que condemnem el sistema heteropatriarcal que regeix la societat actual, el qual fomenta i manté la desigualtat existent, tabús respecte el cos, estereotips i prejudicis que violenten tant les dones com qualsevol col·lectiu que no s’ajusti a les seves idees i normes o que no vulgui ser partícip d’aquestes, com és el col·lectiu LGTB que també pateix violència masclista.

Antifeixistes perquè, com ja hem dit, condemnem qualsevol idea o actitud que violi els drets de qualsevol persona. Donat que actualment estan en auge els corrents que basen les seves idees en el feixisme, ens volem desmarcar activament d’aquests i de qualsevol de les seves resquicies

Ecologistes perquè condemnem una societat que abusa del medi i el comercialitza sense tenir-ne cap cura i que, a més, ens impedeix ser-ho al cent per cent. Apostem per treballar mitjançant dinàmiques no agressives amb el medi i per minimitzar en lo possible la nostra petjada ecològica, educant les infants en respectar el seu entorn i tots els éssers vius, per així assegurar-nos de la continuïtat d’aquests.

Demòcrates radicals perquè, funcionant de manera assembleària, compartim les idees en què es basa una democràcia participativa i transformadora; que dóna veu al poble i que no permet que governin les majories sense tenir en compte qualsevol altre tipus de postura, sempre i que aquestes postures siguin respectuoses amb els Drets Humans.                                                                                                                                 

A l’assemblea cadascuna de nosaltres es representa a si mateixa i, per tant, s’arriba al consens tenint en compte tothom, cosa que no ocorre quan es vota o es deleguen les responsabilitats a un o una representant, és a dir, funcionant mitjançant una democràcia representativa com l’actual. Eliminem la conflictivitat d’aquest model funcionant per càrrecs i comissions.

Transmetem totes aquestes idees a les infants, des de l’educació no formal i en el temps de lleure, aquella que no té un reconeixement per part de les institucions i es dóna en un espai on s’escull si participar o no. I mitjançant la convivència, el diàleg i el joc. La convivència amb tal de fomentar el respecte integral, és a dir, el respecte per una mateixa i qui l’envolta, el diàleg com a eina per la resolució de conflictes i el joc com a mètode de participació i aprenentatge bidireccional. A més ho combinem, gradualment, amb el mètode assembleari, ja que considerem el consens i el debat eines bàsiques per la presa decisions basades en el respecte.

En conclusió, som una entitat que creu en el progrés individual i col·lectiu, i que es considera motor i eina per a què aquest canvi necessari es doni. Considerem que part del nostre projecte és la construcció d’una societat més tolerant i inclusiva, cosa que només s’aconseguirà mitjançant la inserció de totes aquelles persones i col·lectius rebutjats, que treballem per visibilitzar.

Equip de monitores del C.E. Eixam.

A %d bloguers els agrada això: